samphoto
Infolinka: +420 731 526 787
e-mail: info@samphoto.cz
 
 
 
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
 
 
 
img
 
img

Okruhy hledání:
červené předplatné 
zelené předplatné 
img
 
img

Licence

Červené předplatné - přehled povoleného způsobu použití

Způsob použití

Standardní licence

Venkovní reklama (banner, deska, billboard, světelný panel, atd.)ano
Interiérová reklama (POS materiály, reklamní nebo informační brožury, letáky, wobblery, poutače, dárkové reklamní předměty, aranžérství, atd.)ano
Reklama v novinách nebo časopiseano
Obaly výrobků (krabice na pizzu, obal na TV set atd.)ano
Dárkový obalový materiál (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Dárkový obalový materiál pro další prodej a distribucine
Štítky (na láhve, kalíšky na krémy, šampony atd.)ano
Obaly produktů (bonbóny, žvýkačky atd.)ano
Obálky či ilustrace do knih, nebo časopisů a novinano
Kniha, časopis nebo jiné tištěné médium určený k prodeji nebo distribuci, skládající se z ilustrací z více než 50% objemune
Obal nebo tisk na CD / DVD (včetně určených pro prodej nebo distribuci)ano
Vizitkyano
Plakát nebo pohlednice (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Plakát nebo pohlednice určených pro další prodej nebo distribucine
Kalendář (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Kalendář určený pro další prodej nebo distribucine
Šanon (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Šanon určený pro další prodej nebo distribuciano (pouze v případě, že soubor hraje podružnou úlohu)
Zápisník nebo diář (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Zápisník nebo diář určený pro další prodej nebo distribuciano (pouze v případě, že soubor hraje podružnou úlohu)
Nálepka (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Nálepka určená pro další prodej nebo distribucine
Pero nebo tužka (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Pero nebo tužka určené pro další prodej nebo distribuciano (pouze v případě, že soubor hraje podružnou úlohu)
Ostatní tiskoviny (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Ostatní tiskoviny určené pro další prodej nebo distribuciano (pouze v případě, že soubor hraje podružnou úlohu)
Návrh interiéru (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Návrh interiéru určený pro další prodej nebo distribucine
Výtvarné nebo umělecké dílo (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Výtvarné nebo umělecké dílo určené pro další prodej nebo distribucine
Tričko nebo jiný kus oděvu (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Tričko nebo jiný kus oděvu určené pro další prodej nebo distribucine
Desková hra nebo produkt zábavy (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Desková hra nebo produkt zábavy určené pro další prodej nebo distribuciano (pouze v případě, že soubor hraje podružnou úlohu)
Hrnek, šálek nebo sklenička (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Hrnek, šálek nebo sklenička určené pro další prodej nebo distribuciano (pouze v případě, že soubor hraje podružnou úlohu)
Podložka pod myš (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Podložka pod myš určená pro další prodej nebo distribucine
Hrací karty (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Hrací karty určené pro další prodej nebo distribucine
Přívěšek na klíče (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Přívěšek na klíče určený pro další prodej nebo distribucine
 

Webové či digitální užití

 

Standardní licence

Televizní, video nebo online reklamaano
Zveřejnění na internetových stránkách nebo blogu (v článcích nebo zprávách pouze jako ilustrace)ano
Online reklamní banner (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Šablona pro banner on-line reklamy určená pro další prodej nebo distribucine
Webové stránky nebo návrh webových stránek (s výjimkou dalšího prodeje nebo distribuce webových šablon)ano
Návrh webových stránek určený k prodeji nebo distribucine
Tapeta na plochu (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Tapeta na plochu určená pro další prodej nebo distribucine
Šetřič obrazovky (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Šetřič obrazovky určený pro další prodej nebo distribucine
Software pro PC nebo mobilní zařízení (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Software pro PC nebo mobilní zařízení určený pro další prodej nebo distribuciano (pouze v případě, že soubor hraje podružnou úlohu)
e-pohlednice či e-maily (s výjimkou dalšího prodeje, distribuce nebo hromadné korespondence)ano
e-pohlednice či e-maily (nebo šablony) určené pro další prodej, distribuci nebo hromadné korespondencine
e-kniha (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
e-kniha určená pro další prodej nebo distribuciano (pouze v případě, že soubor hraje podružnou úlohu)
Prezentace v PowerPoint, Flash a jiné (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
PowerPoint, Flash a jiné prezentační šablony určené pro další prodej nebo distribucine
Film či videoklip (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Film či videoklip určený pro další prodej nebo distribuciano (pouze v případě, že soubor hraje podružnou úlohu)
Jakýkoli jiný digitální design (s výjimkou dalšího prodeje či distribuce)ano
Jakýkoli jiný digitální design určený pro další prodej nebo distribuciano (pouze v případě, že soubor hraje podružnou úlohu)
Jakákoli jiná šablona určená pro prodej nebo distribucine
Logo nebo znak, který NEBUDE oficiálně registrován jako obchodní značka nebo ochranná známkaano
Logo nebo znak, který bude oficiálně registrován jako obchodní značka nebo ochranná známkane
 

Omezené použití souborů

Za žádných okolností Uživatel nesmí, a tento výslovně souhlasí (a nedovolí či nebude trpět ostatním):

 • předat / prodat dále / pod-licencovat soubor společně s jeho právy třetím osobám;
 • použít soubor způsobem, který umožní získat přístup k němu třetím stranám k dalšímu použití;
 • umístit nemodifikovaný soubor v elektronické podobě (webové stránky, prezentace apod.) velikosti více než 1024 x 768 pixelů;
 • použít soubor k vytvoření ochranné známky, loga nebo názvu firmy;
 • použít soubor pro neslušné nebo nemorální účely;
 • použít soubor pro jakékoliv nelegální účely;
 • použit souboru na účely rasové povahy s výsledkem negativního dopadu na pověst osoby uvedené v daném materiálu;
 • použít soubor v materiálu, který předpokládá schválení nebo doporučuje použití výrobků či služeb určitého obchodního podniku osobou / modelem podílejícím se na výrobě nebo distribuci řečeného materiálu.

SOUBORY OZNAČENÉ „POUZE PRO UŽITÍ EDITORIAL“ Soubory označené "Pouze po redakční (editorial) použití.""

Soubory označené „pouze pro užití „Editorial“ (dále Soubory Editorial) jsou poskytovány Uživateli na základě omezené Standartní licence a nesmějí být použity pro komerční účely a pro reklamu.

Tyto soubory mohou obsahovat vyobrazení lidí bez standartních smluv „model release“ nebo „private property“, rozeznatelné obchodní značky a další prvky, které vyžadují zvláštní oprávnění v případě komerčního užití.

Soubory Editorial mohou být použity pro následující účely:

 • vydavatelství: noviny, časopisy apod.;
 • záznamy a publikování na blozích a internetových stránkách;
 • články v příručkách, slovnících, encyklopediích;
 • nekomerční využití k významným událostem;
 • nekomerční prezentace;
 • TV programy;
 • osobní užití;
 • jiné účely schválené Samphoto.
Soubory Editorial nesmějí být použity pro tyto účely:
 • jakékoliv komerční účely;
 • reklama a marketingová činnost;
 • propagace zboží, výrobků, obchodních značek apod.

Licenční smlouva

TENTO DOKUMENT STANOVUJE PODMÍNKY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BUDE SAMPHOTO POSKYTOVAT SVÉ SLUŽBY A LICENČNÍ SOUBORY URČENÉ VÁM JAKO UŽIVATELŮM.

TENTO DOKUMENT PŘEDKLÁDÁ SMLUVNÍ DOHODU MEZI VÁMI A SAMPHOTO. PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ TENTO DOKUMENT.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně podmínek této dohody pošlete prosím email na: info@samphoto.cz

Nesouhlasíte-li s podmínkami této dohody, nevstupujte prosím do webových stránek (jak je definováno později) a nepoužívejte jejich služby (jak je definováno později). Tyto podmínky řídí Vaše používání webových stránek a služeb a Vaše povinnosti coby uživatele.

Používáním těchto webových stránek a/nebo jejich služeb souhlasíte s tím, že jste vázáni podmínkami této smlouvy. Samphoto si vyhrazuje právo měnit čas od času v kteroukoliv dobu podmínky této smlouvy a uveřejnění těchto změn na webových stránkách. Tím, že budete pokračovat v jejich užívání a služeb následujících tyto změny, dáváte najevo, že se změnami souhlasíte bez ohledu na to, zda jste skutečně tyto změny zaznamenali. Doporučujeme Vám pravidelné sledování změn na webových stránkách.

Termín "Uživatel", který se zde používá, se odkazuje na Vás a jakýkoliv subjekt reprezentující Vás či Vaše povolené nástupce. Samphoto a Uživatel zde mohou být jmenovány také jako „Strany“ a každý za sebe jako „Strana“.

Právo/Patenty

Vzhledem k tomu, že Samphoto provozuje webové stránky umožňující uživatelům zveřejňovat své soubory na těchto stránkách a umožňující dalším uživatelům vlastnit oprávnění k licenci těchto souborů;
Vzhledem k tomu, že uživatel si přeje zajistit určitá licenční práva pro určité soubory umístěné na Samphoto stránkách.
Proto tedy nyní, po dobrém uvážení, a potvrzení o dostatečnosti, která se tímto uznává, a s ohledem na body a vzájemné přísliby uvedené v tomto dokumentu se smluvní strany dohodly takto:

1. Definice

Pro účely této dohody se významy k následujícím níže uvedeným pojmům stanovují takto:

Webové stránky jsou http://www.samphoto.cz a další webové stránky, pomocí kterých nabízí Samphoto své služby (jak je zde uvedeno).

Soubor je jakýkoliv druh ilustrace, fotografie, videa, prezentované v elektronické podobě, které mohou být doprovázeny souvisejícími soubory, umístěné v archivu webových stránek a odtud běžně dostupné.

Povolené odvozené dílo je autorské dílo obsahující soubor, který byl dostatečně upraven jakožto jedinečné originální dílo, které dává přispěvateli právo být jeho vlastníkem a právo na autorskou ochranu v souladu se zákonem České republiky za předpokladu, že tato autorská práce nebude Uživatelem uložena v žádné databance (včetně webových stránek Samphoto).

Služby se rozumí služby poskytované Samphoto, které umožňují uživatelům zveřejňovat na stránkách a ostatním uživatelům licencovat tyto soubory, rovněž všechny ostatní aktivity k tomuto přilehlé (zejména, nikoliv však pouze usnadňování komunikace a transakcí mezi majiteli souborů a autorských práv a uživateli).

Poplatky se rozumí licenční poplatky uvedené v tomto dokumentu.

Uživatel je subjekt uvedený a popsaný v prvním odstavci tohoto dokumentu.

Přispěvatel je vlastník souborů nebo jejich autorského práva, který přispívá těmito soubory do databáze souborů Samphoto.

Důvěrné informace se rozumí informace, koncepty, data, know-how ať už ústního, vizuálního, elektronického hmotného nebo jiného charakteru, které se týkají služeb, obchodu, perspektivy podnikání Samphoto a také stávajících či potencionálních postupů a služeb, včetně ale nejen, Seznamu uživatelů, Seznamu souborů, Seznamu přispěvatelů, obchodního tajemství, invence, technologie, designu, metod, know-how, show-how, systémů, softwarových programů, autorských děl, finančních záznamů a informací zahrnujících metody oceňování, seznamy zákazníků a informace, plány, návrhy, projekty a marketingové plány a strategie.

2. Udělení licence

S výhradou podmínek obsažených v tomto dokumentu uděluje Samphoto Uživateli a Uživatel akceptuje neexkluzivní nepřenosné právo a sub-licenci k použití těch souborů, za které Uživatel zaplatil příslušný poplatek, bez časového omezení a to vše v souladu s podmínkami Standardní a Rozšířenými licence (které mohou být čas od času pozměněny).

Uživatel může vytvořit a použít Povolené odvozené dílo, ale pouze v souladu s podmínkami a omezeními zde uvedenými. Uživatel souhlasí, že nebude ukládat žádný soubor nebo Povolené odvozené dílo do žádné ze složek data banky nebo jiné databáze (včetně webových stránek Samphoto).

Uživatel přebírá plnou odpovědnost za užití souboru nebo Povoleného odvozeného díla. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že nebude používat soubory či Povolená odvozená díla, s výjimkou výslovně zde popsanou.

3. Vlastnická práva

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že každý soubor a jeho autorské právo jsou vlastnictvím přispěvatele tohoto souboru a není tedy majetkem Uživatele. Přispěvatelé si vyhrazují všechna práva, zákonný nárok a podíly na Souborech a Uživatel nesmí provádět žádnou akci, která by se přela s takovým právem a vlastnictvím.

4. Důvěrné informace

Kromě výslovných práv udělených v této dohodě nesmí Uživatel použít nebo prozradit žádnou Důvěrnou informaci bez písemného souhlasu Samphoto. Uživatel je povinen použít nejvyšší komerčně rozumnou míru opatření k ochraně Důvěrných informací a také zajištění toho, aby zaměstnanci a konzultanti s přístupem k těmto Důvěrným informacím měli písemnou smlouvu o nezveřejnění Důvěrných informací. Uživatel nese odpovědnost za jakékoliv porušení důvěrnosti ze strany jeho zaměstnanců a konzultantů. Na žádost Samphoto musí Uživatel do patnácti (15) dnů buď vrátit, nebo zničit všechny originály i kopie jakýchkoliv Důvěrných informací a všech informací, nahrávek a souborů vytvořených z nich. Uživatel může odhalit pouze obecnou povahu, nikoliv však finanční podmínky této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Samphoto. Nic z toho, co je zde uvedené, nebrání Uživateli zveřejnit zcela nebo částečně Důvěrné informace podle potřeby na základě zákonného požadavku vládního orgánu, nebo pokud je zveřejnění vyžadováno soudem, za předpokladu, že před jakýmkoliv takovým zveřejněním vyvine uživatel přiměřené úsilí k tomu aby:

 • neprodleně informoval společnost Samphototstock o této povinnosti a
 • plně spolupracoval s Samphoto při ochraně proti takovému odhalení nebo získávání ochranného příkazu.

Peněžní škody nebudou mít dostatečné odvolání, pokud budou porušeny odstavec č.4 nebo odstavec č.2 a 3 této smlouvy. Samphoto má kromě jiných právních či spravedlivých opatření také nárok na zdržení se jednání nebo na jiné spravedlivé odškodnění proti takovýmto porušením bez nutnosti zveřejňovat jakýkoliv dluhopis.

5. Platby

Uživatel je povinen uhradit veškeré Poplatky v souladu s podmínkami stanovenými v ceníku stránek.

Nedodrží-li Uživatel odstavec č.2 této smlouvy, který se týká omezeného množství reprodukcí bez získané Rozšířené licence, musí Uživatel písemně obeznámit Samphoto, že překročil počet povolených reprodukcí. Toto oznámení musí Uživatel odeslat do deseti (10) dnů od překročení tohoto limitu. Oznámení musí obsahovat údaje o počtu reprodukcí, které překročily povolený měsíční limit. Uživatel souhlasí s tím, že v případě, že překročí povolený limit reprodukcí, bude povinen uhradit kompenzační poplatek vypočítaný společností Samphoto na základě tohoto přesahu a Uživatelova použití.

6. Nezávislá kontrola

Samphoto má právo, při přiměřeném postupu písemného oznámení, mít nezávislého auditora k ověření Uživatelova dodržování této smlouvy. Uživatel je povinen učinit dostupné všechny příslušné účetní knihy a záznamy pro tuto kontrolu během běžné pracovní doby v Uživatelově místě podnikání. Každá tato kontrola bude vycházet z výdajů Samphoto s výjimkou toho, pokud tato kontrola odhalí nedoplatek v kontrolovaném období vyšší než pět procent (5%) – v takovém případě platí úhrady za kontrolu Uživatel. Pokud kontrola odhalí jakýkoliv nedoplatek ze strany Uživatele, musí tento okamžitě uhradit platbu společnosti Samphoto společně s jeho úroky.

7. Doba platnosti a ukončení

Tato smlouva přichází do platnosti datem vydání a může být ukončena pouze, jak je uvedeno zde. Tato dohoda může být ukončena takto:

 • Uživatelem na základě oznámení společnosti Samphoto;
 • společností Samphoto neprodleně po porušení odstavce č. 2, 3, nebo 4 Uživatelem, nebo
 • kteroukoliv ze stran v případě, že jedna ze stran hrubě poruší ustanovení této smlouvy a tato strana neučiní nápravu do třiceti (30) dnů od doručení oznámení o takovém porušení od poškozené strany.

Jestliže Uživatel ukončí tuto smlouvu v souladu s odstavcem č.7 (a), nebo pokud ukončí Samphoto tuto smlouvu v souladu s odstavcem č. 7, (2) nebo (3), pak je Uživatel povinen zaplatit všechny dlužné částky podle stanovení uvedených zde. Po ukončení platnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, končí podle stanovení uvedených zde všechna práva, povinnosti a licence účastníků řízení, kromě těchto:

 • Uživatel je nadále odpovědný za vyúčtování všech plateb, poplatků a výloh společnosti Samphoto, které vznikly před ukončením. Tyto vyúčtování nezanikají spolu s ukončením smlouvy, ale musí být okamžitě splatné (pokud není uvedeno dřívější datum) společně s datem ukončení smlouvy;
 • Uživatel nemá dále právo k užívání Souborů a bezprostředně po ukončení nebo uplynutí data vydání této zprávy je povinen zničit všechny originály i kopie všech Souborů a také důvěrné informace, které měl v držení a pod kontrolou a je povinen písemně potvrdit společnosti Samphoto do deseti (10) dnů po ukončení smlouvy že učinil v souladu s odstavcem č. 7 (2), a s ustanoveními v odstavcích č. 3 (Vlastnická práva), 4 (Důvěrné informace), 8 (Odmítnutí záruky) 9 (Odškodnění) 10 (Omezení odpovědnosti) 11 (Soulad se zákony) 12 (Obecná ustanovení) a tento odstavec č. 7 potrvá v platnosti přes ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

Samphoto si vyhrazuje právo, na základě vlastního uvážení zrušit nebo změnit jakoukoliv licenci poskytovanou Uživateli, nebo vyměnit jakýkoliv Soubor podobným či alternativním souborem. V případě, že se tato výměna provádí po odeslání oznámení na poslední uvedenou emailovou adresu, bude licence souboru, který byl nahrazen, zrušena automaticky. Obnovená licence je aplikována na nahrazující Soubor(y). Uživatel souhlasí s tím, že přestane používat nahrazený Soubor(y) nebo Povolené odvozené dílo a že podnikne všechny potřebné kroky k ukončení jeho užití.

8. Odmítnutí záruky

SOUBORY, INTERNETOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY NEJSOU BEZCHYBNÉ A JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. SAMPHOTO TÍMTO ODMÍTÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ JIŽ VYSLOVENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ŘEČENÉ ČI NAPSANÉ S OHLEDEM NA SOUBORY, WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZÁKONNÝCH NÁROKŮ, NEPORUŠENÍ, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A VŠECHNY ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z BĚHU JEDNÁNÍ NEBO UŽÍVÁNÍ OBCHODU.

9. Odškodnění

Uživatel souhlasí odškodnit a podpořit Samphoto, její vedoucí pracovníky, zaměstnance, akcionáře, ředitele, manažery, členy a přispěvatele, neodvolávající se proti jakékoliv ztrátě nebo odpovědnosti jakéhokoliv druhu vyplívající ze všech možných použití Souboru nebo Povoleného odvozeného díla Uživatelem nebo jinou stranou, která obdržela kopii souboru či Povoleného odvozeného díla od Uživatele. Uživatel dále souhlasí s tím, že uhradí společnosti Samphoto všechny náklady a výdaje, které vzniknou při vymáhání plnění podmínek této smlouvy společností Samphoto.

10. Omezení odpovědnosti

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SAMPHOTO ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ Z JAKÝCHKOLIV PŘÍČIN BEZ OHLEDU NA PODOBU KTERÉHOKOLIV NÁROKU ČI ČINNOSTI NESMÍ PŘESÁHNOUT CELKOVOU VÝŠI POLATKŮ ZAPLACENÝCH UŽIVATELEM SPOLEČNOSTI SAMPHOTO PO DOBU DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍ REKLAMACI. SAMPHOTO NEMÁ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT, ZISKU NEBO ZA UŽÍVÁNÍ SOUBORŮ, WEBOVÝCH STRÁNEK ČI SLUŽEB, ANI ZA ŽÁDNÝ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÝ, TRESTNÍ NEBO Z UŽÍVÁNÍ ČI PREZENTOVÁNÍ SOUBORŮ, STRÁNEK ČI SLUŽEB S NÁSLEDKEM ŠKOD Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH, AŤ UŽ BYLA SAMPHOTO UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD NEBO NE. TATO OMEZENÍ JSOU NEZÁVISLÁ NA VŠECH OSTATNÍCH USTANOVENÍCH TÉTO SMLOUVY A PLATÍ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV SELHÁNÍ VŠECH ZDE POSKYTNUTÝCH OPATŘENÍ.

11. Dodržování zákonů

Práva poskytnutá Uživateli jsou pouze pro užívání Souborů, Uživatel však nesmí porušovat jejich autorská práva, předávat či zpětně předávat přímo či nepřímo (například prostřednictvím jiného přístupu) Soubory nebo jiné informace či složky poskytované Samphoto do jiných zemí, po kterých Spojené státy či jiné relevantní jurisdikce vyžadují jakoukoliv vývozní licenci nebo jiné vládní schválení v době exportu, bez předchozího získání takové licence nebo povolení. Dodržování povinností v souladu s nejnovějšími předpisy Spojených států pro export je Uživatelova povinnost. Uživatel je povinen chránit a odškodnit Samphoto za veškeré škody, pokuty, penále, závazky, náklady a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní řízení a soudní náklady) vyplývající z kteréhokoliv tvrzení, že Soubory nebo jiné informace či složky poskytované zde společností Samphoto byli exportovány nebo jinak zpřístupněny, odeslány či přepraveny v rozporu s platnými zákony a předpisy. Uživatel se zavazuje řídit podle zákonů, legislativy, stanov, právních úkonů, předpisů a vládních nařízení, které se vztahují na Software, nebo kterým Software podléhá. Uživatel je zodpovědný za dodržování závazků uvedených zde, které podléhají jurisdikci, v níž nebo z níž Uživatel Software používá nebo dá do užívání. V případě nutnosti registrace této dohody jakýmkoliv vládním orgánem, je Uživatelovou povinností tuto registraci provést a obstarat veškeré náklady nebo daň splatnou v dané souvislosti.

12. Obecná ustanovení

12.1 Vyšší moc. V případě, že z důvodu nepředvídatelné události, která je i přes úsilí strany nevyhnutelná, není jedné ze stran umožněno nebo není schopna plnit své povinnosti vyplívající z této smlouvy, je lhůta na plnění závazků prodloužena o dobu trvání této události, resp. dobu neschopnosti plnit si závazky z důvodu této události.

12.2 Zřeknutí se práv. Zřeknutí se práv kteroukoli ze stran při porušení nebo neplnění některé z ustanovení této smlouvy druhou stranou nesmí být vykládáno jako zřeknutí se práv při jakémkoliv následujícím porušení stejného nebo kteréhokoliv jiného ustanovení. Stejně tak nemá jakékoliv zpoždění nebo opomenutí jedné ze stran uplatnit si nebo využít některého ze svých práv, moci nebo výsady, které má, nebo může mít podle tohoto zákona, fungovat jako zřeknutí se jakéhokoli práva, moci nebo výsady touto stranou.

12.3 Bez účasti sprostředkovatele, nezávislí dodavatelé. Žádná část této smlouvy nevytváří základ pro jednu ze stran pro vystupování v roli zástupce nebo představitele třetí strany, ani nepovažuje tyto strany za společný podnik či společníky se stejným cílem.

12.4 Rozhodné právo, jurisdikce a místo konání soudního procesu. Tato dohoda je řízena v souladu s právními předpisy České republiky. V případě rozporu mezi zákony, pravidly a předpisy jiných zemí, spravují tyto zákony pravidla a předpisy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi se nevztahuje k této smlouvě. Neplatnost nebo nevymahatelnost této smlouvy se nedotýká ostatních částí dokumentu.

12.5 Úplné znění smlouvy, pozměňovací návrh. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy. Žádné zřeknutí se práv, svolení, úprava nebo změna této smlouvy není závazné do té doby, než vznikne písemná dohoda podepsaná společností Samphoto. V takovém případě se toto zřeknutí se práv, svolení, úprava nebo změna ve smlouvě použije pouze v konkrétním případě a pro konkrétní daný účel. Uživatel se zavazuje upustit od všech podmínek, které si stanovuje v jakékoliv nákupní objednávce (nebo kterémkoliv jiném dokumentu), a které by byly v rozporu s podmínkami této smlouvy. Všechny tyto podmínky jsou společností Samphoto považovány za návrhy změn této licenční smlouvy a jsou zamítnuty. Nákupní objednávka uživatele je účinná pouze jako bezvýhradná povinnost zaplatit za licenci společnosti Samphoto za podmínek (a pouze těchto podmínek) udaných v tomto dokumentu. Samphoto může změnit tuto dohodu čas od času na základě oznámení Uživateli písemnou formou.

Při uzavírání individuální oficiální smlouvy o nákupu souborů se zákazníkem má Samphoto právo změnit seznam povolených a zakázaných způsobů využití souboru. Všechny tyto změny jsou popsány a stanoveny v zákaznické dohodě zvlášť a odděleně, nemění však žádná běžná pravidla.

12.6 Náklady, nápravy a právní poplatky. Uživatel je povinen uhradit Samphoto všechny přiměřené náklady (včetně nákladů za právní zastoupení) vzniklých při vybírání zpožděných plateb od Uživatele. Pokud Samphoto zahájí jakýkoliv proces nebo jednání proti Uživateli na vymáhání nebo interpretaci této smlouvy, má nárok na náhradu od Uživatele za skutečné náklady a právní poplatky (včetně všech souvisejících nákladů a výdajů), vzniklé společnosti Samphoto v souvislosti s takovou činností a jednáním a ve spojení s vynášením a nuceným výkonem rozhodnutí, nebo příkazu tím získaným.

12.7 Převod. Tato smlouva s právy a povinnostmi v ní obsažené, nesmí být postoupena Uživateli zcela nebo zčásti bez písemného souhlasu Samphoto a jakékoliv neautorizované postoupení nebo převod je neplatný. Samphoto má právo postoupit nástupci služby související s částí podnikání nebo tuto smlouvu jako celek. V případě povoleného postupu nebo převodu platnosti této smlouvy, je tato smlouva nebo její příslušná ustanovení závazná a ve prospěch nástupců, exekutorů, dědiců, zástupců, administrátorů a nabyvatelů apod.

12.8 Oznámení. Jakékoliv oznámení nebo sdělení jedné strany druhé musí být písemné a doručené buď osobně, nebo zaslané prostřednictvím faxu nebo doporučeně poštou a adresované té které straně, adresované na poštovní adresu uvedenou zde, či na adresu strany, kterou uvede strana v oznámení. Veškerá oznámení musí být v ČESKÉM jazyce a musí být účinně doručena.

12.9 Titulky a nadpisy. Titulky a nadpisy obsažené v této smlouvě jsou zde zahrnuty pouze pro orientaci a pohodlí a nesmějí být používány při výkladu nebo pro výklad této smlouvy.

12.10 POTVRZENÍ. PŔIJETÍM TÉTO DOHODY DÁVÁ UŽIVATEL NA VĚDOMÍ, ŽE SI PŘEČETL TUTO SMLOUVU, ROZUMÍ JI A MĚL PŘÍLEŽITOST HLEDAT NEZÁVYSLÉ PRÁVNÍ STANOVISKO PŘED ODSOUHLASENÍM. S OHLEDEM NA SCHVÁLENÍ POSKYTOVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK SPOLEČNOSTÍ SAMPHOTO UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE JE VÁZÁN S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. UŽIVATEL DÁLE SOUHLASÍ, ŽE TOTO JE ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ K DOHODĚ MEZI UŽIVATELEM A SAMPHOTO, KTERÉ NAHRAZUJE KAŽDÝ NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ SOUHLAS, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÝ A VEŠKEROU DALŠÍ KOMUNIKACI MEZI UŽIVATELEM A SAMPHOTO TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTU SMLOUVY.


Standardní licenční smlouva

Definice

Soubor: Fotografie, vektorový obrázek, video nebo jiný obsah nabízený na webových stránkách www.samphoto.cz.

Položka: výsledný produkt vytvořený s přispěním Souboru.

Položka pro další prodej: položka, která bude distribuována pro zvýšení komerčního příjmu (prodej webových šablon, triček, knih, kalendářů, atd.).

Poznámka: položka vytvořena na žádost klienta není nezbytně považována za položku pro další prodej. Nicméně, pokud klient distribuuje nebo má v úmyslu distribuovat tuto položku za účelem zvýšení komerčního příjmu, považuje se za položku pro další prodej. Při práci na projektu pro klienta berte v úvahu konečné použití položky před zakoupením Souboru, abyste správně určili příslušnou licenci pro tento nákup.

Položka pro volnou distribuci: položka, která bude distribuována široké veřejnosti bez účelu zvyšování jakýchkoliv komerčních výnosů (zdarma webové šablony, pohlednice, letáky, reklamní předměty, atd.)

Rozdíl mezi „významnou úlohou“ a „podružnou úlohou“

Úloha Souboru, kterou hraje v kterékoliv položce je určena tím, jakou hodnotou Soubor přispěje položce a nakolik Soubor ovlivní zákazníka k rozhodnutí zvolit právě tuto konkrétní položku z jiných podobných položek.

Podružná úloha: Pokud je Soubor vedlejší částí položky, významným způsobem nepřispívá položce a neovlivňuje zákazníka k tomu, aby dal přednost této položce, je považován za Soubor hrající podružnou úlohu v položce.

Významná úloha: Pokud je Soubor primární, definovanou nebo důležitou součástí položky, zvyšuje vnitřní hodnotu položky, nebo ovlivňuje zákazníka k tomu, aby dal přednost této konkrétní položce, je považován za Soubor hrající významnou úlohu v položce.

Obecná ustanovení

Každý Soubor na webových stránkách www.samphoto.cz v rámci předplatného programu lze zakoupit POUZE v rámci Standardní licence. Nákupem Souboru kupující obdrží nevýhradní, nepřenosné a celosvětové právo užívat jej v rámci zakoupené licence v neomezeném počtu.

Ke zvolení správné licence postupujte vždy podle těchto jednoduchých pravidel:

1. Pokud se Soubor nepoužije ANI k vytvoření položky pro další prodej ANI k volné distribuci, je vždy vhodná Standardní licence. 2. Pokud se Soubor se použije k vytvoření položky pro další prodej nebo k volné distribuci:
 • pokud Soubor hraje podružnou úlohu v položce, je příslušná Standardní licence;
 • pokud Soubor hraje významnou úlohu v položce, je nutná Rozšířená licence.

Pokud se zakoupený Soubor nepoužije ANI k vytvoření položky pro další prodej ANI pro volnou distribuci, na úloze zakoupeného souboru v položce (podružná nebo významná úloha) nezáleží. Pro tento druh použití je vždy vhodná Standardní licence.

Pokud se zakoupený Soubor použije k vytvoření položky pro další prodej nebo k volné distribuci, je důležité určit úlohu tohoto Souboru v položce. Pokud je úloha podružná, je možné zakoupit Soubor pod Standardní licencí. Nicméně v případě, že hraje významnou úlohu, musí být Soubor zakoupen pod Rozšířenou licencí.

Příklady

Tyto příklady Vám usnadní pochopit, zda budete potřebovat standardní licenci nebo Rozšířenou licenci:

 • Vy (nebo váš klient) si zakoupíte Soubor k vytvoření obrazu pro knihu určenou pro další prodej v obchodech. Pokud se kupující rozhoduje zakoupit si knihu především pro její obsah a ne pro její obálku nebo ilustrace uvnitř, bude Soubor hrát podružnou úlohu (Standardní licence). Nicméně pokud je kniha složena převážně z ilustrací, pak obrazy jsou hlavním důvodem, proč se kniha prodává, a proto Soubor hraje významnou úlohu (Rozšířená licence).
 • Vy (nebo váš klient) si zakoupíte Soubor k vytvoření motivu, který chcete vytisknout na trička a dále prodávat v obchodech. Soubor je významný v celkovém designu, kupující se rozhoduje pro koupi trička hlavně kvůli obrázku. Soubor tedy hraje významnou úlohu (Rozšířená licence).
 • Vy (nebo váš klient) si zakoupíte Soubor k vytvoření obrázku pro použití v letácích k volné distribuci (např. reklama na událost). Jelikož lidé se zajímají zejména o informace poskytnuté v letáku, a ne o obrázek použitý v designu letáku, obrázek hraje podružnou úlohu (Standardní licence). Tento příklad může být použit také pro mnoho jiných tištěných položek, včetně, nikoliv však pouze k: reklamním materiálům; obálkám či ilustracím knih, novinám a časopisům; vizitkám; letákům, CD / DVD, obalovým výrobkům či etiketám; atd.
 • Vy (nebo váš klient) si zakoupíte Soubor pro použití v programu pro volnou distribuci (bezplatné stahování) na svých webových stránkách. Pokud se zákazníci zajímají o samotný program, ne o obrázek, který byl použit jako součást designu, pak obrázek hraje podružnou úlohu (Standardní licence). Pokud bude Soubor, který se chystáte zakoupit, hrát významnou úlohu v programu (například spořič obrazovky), je nutné zakoupit jej pod Rozšířenou licencí.
 • Vy (nebo váš klient) si zakoupíte Soubor pro použití na návrh internetové pohlednice nebo pohledu pro volnou distribuci, a položka je zajímavá především pro tuto ilustraci, obrázek hraje významnou úlohu (Rozšířená licence).

Definice Standardní licence

Standardní licence umožňuje použití zakoupeného souboru pro vytváření různých druhů položek (s výjimkou zboží za účelem dalšího prodeje nebo položek pro volnou distribuci, kde hraje Soubor významnou úlohu v položce a přidává mu hodnotu).

Použití zakoupeného Souboru v souladu s podmínkami pro Standardní licenci:

anoPočet kopií či zobrazeníNeomezeno
anoPočet kopií či zobrazení v elektronickém užitíNeomezeno
anoMaximální povolená velikost Souboru pro elektronické použití1600 x 1200 pixelů (pro obrázky) a 640 x 480 pixelů (pro videa)
anoTvorba veškerého zboží, s výjimkou zboží určeného k dalšímu prodeji nebo položek pro volnou distribuci, kde Soubor hraje významnou úlohu v položce a přidává mu hodnotuPovoleno
anoTvorba položek určených k dalšímu prodeji či položek určených k volné distribuci, kde Soubor hraje podružnou úlohu v položcePovoleno
neTvorba položek určených k dalšímu prodeji či položek určených k volné distribuci, kde Soubor hraje významnou úlohu v položce a přidává mu hodnotuZakázáno
 

Příklady povoleného užití:

 • Digitální použití: články nebo publikace na blozích nebo webových stránkách, reklamní bannery; spořiče obrazovky; tapety, software (pro PC nebo mobilní zařízení),e- pohlednice nebo e-maily, e-knihy; prezentace (PowerPoint, Flash, atd.); filmy, videa nebo TV reklama, neoficiální loga, atd.
 • Tiskové použití: inzeráty v novinách nebo časopisech, reklamní tiskoviny, obálky či ilustrace knih, noviny, časopisy; vizitky; letáky, plakáty, CD / DVD obaly; obaly a etikety výrobků, kancelářské potřeby: šanony, zápisníky, pera, tužky, nálepky, přívěsky, kalendáře, hrnky nebo skleničky, podložky pod myš, trička, oblečení, atd.

Poznámka k autorským právům

Pokud je zakoupený Soubor zveřejněn v masmédiích (na blozích či webových stránkách, v časopisech, v novinách nebo v televizi), musí být uvedeno oznámení o autorských právech, které bude zobrazeno vedle Souboru. Toto oznámení musí obsahovat následující text: "© Samphoto.cz / [Jméno nebo přezdívka přispěvatele]".

Použití pouze pro editorial (redakční použití)

Soubory označené "pouze Editorial" se prodávají pod omezenou Standardní licencí, a je zakázáno jejich užití pro komerční použití a reklamu. Tyto soubory mohou obsahovat obrázky lidí bez schválení modelu, soukromé vlastnictví, slavné obchodní značky a jiné chráněné prvky, na které Samphoto nemusí mít zvláštní oprávnění potřebné pro komerční použití nebo reklamy.

Příklady povoleného užití Souborů "pouze Editorial":

 • Vydavatelství: noviny, časopisy, atd., výrobky nebo publikace na blozích či webových stránkách, články v encyklopediích, příručky, nekomerční použití v souvislosti s významnými událostmi; nekomerční prezentace, televizní pořady; osobní použití.

Příklady zakázaného užití Souborů "pouze Editorial":

 • Jakékoliv komerční účely, reklamní nebo marketingové předměty, výrobky, propagace obchodních značek.

Vlastnictví

Zakoupení Souboru dává kupujícímu nevýhradní licenci na neomezenou dobu a na neomezené území, bez práva udělit licenci nebo podlicenci Souboru třetím osobám a umožňuje použití Souboru k vytvoření jakéhokoli druhu položky. Autor Souboru se však tímto nevzdává vlastnictví ani práva na duševní vlastnictví Souboru. Všechna ostatní práva k Souboru, včetně vlastnických a jiných práv duševního vlastnictví, zůstávají Samphoto a/nebo přispěvateli Souboru.

Zakázané užití souboru

Za žádných okolností nesmí být soubory použity pro následující účely:

 • Chcete-li zakoupený Soubor poskytnout k dispozici pro stahování zdarma;
 • Chcete-li vytvořit podmínky, za nichž může být Soubor extrahován z výrobku;
 • Chcete-li přenášet nebo dále prodávat třetím osobám sublicence nebo práva k Souboru;
 • Chcete-li umožnit třetím stranám přístup k Souboru pro další použití;
 • Chcete-li zveřejnit nemodifikovaný Soubor v elektronickém formátu větším než 1600 x 1200 pixelů (pro obrázky) a 640 x 480 pixelů (videa);
 • Chcete-li vytvořit oficiální logo, název společnosti, nebo obchodní značku;
 • Ukazovat osobu zobrazenou v souboru v potenciálně citlivých tématech, která lze považovat za urážlivé nebo nelichotící této osobě (např. v souvislosti s duševními či fyzickými zdravotními problémy, sociální tématikou, sexuální nebo implicitně sexuální aktivitou či preferencí, kriminalitou, fyzickým či duševním zneužíváním nebo zdravotní indispozicí);
 • K pornografickým účelům;
 • K nelegálním účelům;
 • Ke spamové poště;
 • V položkách či produktech použitých na podporu rasismu nebo jiných diskriminačních praktik, které by mohly poškodit přispěvatele Souboru, osoby či modely v Souboru;
 • Pro použití, předvádění a zveřejňování materiálů takovým způsobem, který by vedl k závěru, že model v Souboru schvaluje nebo podporuje položky či služby jakéhokoli podniku či obchodní značky.

POKUD MÁTE JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI O TOM, ZDA VAŠE POUŽITÍ SOUBORU JE ČI NENÍ V SOULADU S PODMÍNKAMI OBOU LICENCÍ, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠI SLUŽBU PORPORY PRO OBJASNĚNÍ PŘED USKUTEČNĚNÍM NÁKUPU.

www.samphoto.cz, 1. 6. 2017

 
img
img
facebook

e-mail: info@samphoto.cz

Copyright © 2012 - 2024 SAMphoto.cz
All Rights Reserved
webdesign: reklamaroznov.cz
webcode: agupi.net
platební kanály
img
 
img