samphoto
Infolinka: +420 731 526 787
e-mail: info@samphoto.cz
 
 
 
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
 
 
 
img
 
img

Okruhy hledání:
červené předplatné 
zelené předplatné 
img
 
img

Ochrana osobních dat

Samphotostock respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a při shromaždování dat se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

Provozovatel fotobanky SAMphoto si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů. Prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním.

SAMphoto.cz při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Neregistrovaní anonymní uživatelé

Stránky www.SAMphoto.cz jsou veřejně přístupné webové stránky dostupné pro všechny uživatele, kteří mohou stránky používat anonymně. Během anonymního užívání stránek nejsou shromažďovány žádné údaje o uživatelích, jako např. lokalita, IP adresa, nejsou používána cookies. Více informací najdete na stránce Podmínky používání stránek a Licenční podmínky.

Registrovaní uživatelé

Některé nadstandardní služby a funkce na webových stánkách www.SAMphoto.cz jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři na www.SAMphoto.cz. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky s výjimkou povinnosti respektovat obchodní podmínky a pravidla pro manipulaci s materiály chráněnými autorskými zákony. Registrovaný uživatel poskytuje také své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, především své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další doplňující údaje, např. fakturační a dodací adresu. Pro shromažďování a zpracování takových údajů vyžaduje zákon souhlas osoby, která tyto údaje o sobě poskytuje, proto je udělení tohoto souhlasu společnosti nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace. Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů k obchodním a marketingovým účelům dává osoba na dobu neurčitou. Svou registraci může osoba kdykoliv zrušit bez udání důvodu. Odvoláním souhlasu však uživatel ztrácí přístup k nadstandardním službám.

Použití informací

Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, zejména pro potřeby komunikace v obchodním styku a pro správnou fakturaci. Ostatní informace z registrace jsou používány k tvorbě personalizovaného obsahu a služeb na stránce, ke správnému nastavení osobního uživatelského účtu uživatele a přizpůsobení služeb požadavkům a potřebám uživatelů a pro správnou fakturaci a vystavení dokladů v případě uskutečněného nákupu na www.SAMphoto.cz.

E-mail

Elektronická pošta je běžnou součástí obchodního styku. E-mail je využíván jako součást automatické komunikace s uživatelem a některé procesy stránek www.SAMphoto.cz je využívají, např. potvrzení uskutečnění registrace, ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro korektní průběh procesů a nelze bez něj dokončit registraci na www.SAMphoto.cz.

Newsletter

Fotobanka SAMphoto rozesílá svým klientům pravidelný e-mailový newsletter. Jedná se o obchodní sdělení obsahující obchodní nabídky, informace o novinkách, slevy, akce apod. Registrovaný uživatel si může zvolit, zda mu mohou být newslettery zasílány. K jeho odběru se uživatel přihlašuje na stránce registrace, případně na stránce „účet“ v sekci „profil uživatele“. Odběr lze kdykoli ukončit na stránce „účet“ v sekci „profil uživatele“. V případě ukončením povolení k zasílání newsletteru však uživatel bude nadále dostávat technické informace týkající se provozu jeho uživatelského účtu, jako např. informace o stavu jeho kreditů, potvrzení o objednávce kreditů, různá technická oznámení apod.

Fotobanka SAMphoto se zavazuje, že vyvine maximální úsilí a přijme veškerá dostupná opatření na ochranu Vašich osobních informací.

V případě jakýchkoli dotazů o způsobu ochrany soukromí nebo v případě obav o svá osobní data, která jste nám poskytli, nás ihned kontaktujte.

 
img
img
facebook

e-mail: info@samphoto.cz

Copyright © 2012 - 2024 SAMphoto.cz
All Rights Reserved
webdesign: reklamaroznov.cz
webcode: agupi.net
platební kanály
img
 
img